Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Ziemiaństwo polskie
1920–1945

Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi pod redakcją Janiny Leskiewiczowej
Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1988
Str. 165 i dalsze:
(...)
Odonów, gmina Kazimierza Wielka, obecnie gromada Donosy,
Właściciel Bronisław Postawka ur. I880 r. Do 1939 r. prezes Związku Ziemian powiatu pińczowskiego.
Syn Bronisława, ur. w 1910 r., Leon Postawka powołany jako podporucznik rezerwy piechoty do wojska w 1939 r. wziął udział w wojnie z Niemcami. Zakończył życie w Katyniu.
Zięć Bronisława Postawki - Zbigniew Siekierzyński ur w 1910 r., mąż Zofii z domu Postawka, powołany w 1939 r. do wojska zaginął bez wieści.
Zofia Siekierzyńska prowadziła w 1943 r. i 1944 r. z ramienia AK w Odnowie nasłuch radiowy; odbijała te informacje na maszynie, oddając je następnie do Działu Propagandy AK do dalszego rozpowszechniania.
Syn Bronisława Postawki Franciszek ur. w 1922 r. był żołnierzem AK z przydziałem do łączności 106 Dywizji Piechoty AK.
Żona Bronisława Postawki Janina Postawkowa z domu Kuester, syn Franciszek i córka Zofia byli wzywani do starostwa do Miechowa i zmuszani po groźbą zesłania do obozu koncentracyjnego w Oświę-cimiu do popisania Volkslisty, a to z uwagi na niemieckie pochodzenie Janiny Postawkowej. Wszyscy troje odmówili i skończyło się tylko na pogróżkach niemieckich.
Żona Leona Postawki Krystyna oraz Zofia Siekierzyńska prowadziły przez okres okupacji bibliotekę dla dzieci i młodzieży z okolicznych wsi oraz uczyły w latach 1943/1944 grupę 10 dzieci czytać i pisać.
W Odonowie przebywało kilkanaście rodzin wysiedlonych z Poznańskiego, m.in. Bronisławowie Świderscy (ziemianie), rodzina Stasiaków z Kościana - matka z trojgiem dzieci, których ojciec został przez Niemców rozstrzelany zaraz po ich wkroczeniu do Kościana. Z Warszawy, po powstaniu warszawskim — córka państwa Postawków Zofia Schweitzer z mężem i dziećmi. Od 1942 r. rodzina Tondosów — pani Maria z dziećmi (synowa malarza Tondosa) oraz wiele innych osób.
W cegielni należącej do majątku Odonów ukrywali się w 1943/1944 dwaj Żydzi z Kazimierzy Wielkiej — bracia Brandenburgowie. Z osób ukrywających się przed Niemcami przebywali w majątku Odonów czasowo — pani Świerczewska z Warszawy (przez okres paru tygodni) oraz podchorąży służby stałej — Tadeusz Stecki — przez okres około 1 roku.
Bronisław Postawka płacił w ramach zorganizowanej akcji ziemiańskiej poważne kwoty na potrzeby Armii Krajowej, wysyłał żywność furmankami do Krakowa dla RGO. Poza tym wysyłane były z Odonowa stale paczki żywnościowe dla jeńców wojennych Polaków w obozach jenieckich w Niemczech. (...)


© 2005 Joanna Betlej i Marek Postawka
Wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów pochodzących z niniejszej witryny wyłącznie za pisemną zgodą autorów.