pierwszy poprzedni galeria następny ostatni

Izabella Ewa z Postawków Zawadzka, ur. w Sopocie. Absolwentka Wydz. Architektury Politechniki Gdańskiej (1976 r.). Pracuje w Referacie Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Miejsce zamieszkania - Gdańsk.