pierwszy poprzedni galeria następny ostatni

Irena z Czaszejków Postawkowa, urodzona w Białymstoku. Mgr inż. elektronik, absolwentka specjalności Elektronika Biomedyczna na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej (1976 r.). Od 1978 r. pracownik administracyjno-techniczny na Wydz. Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Miejsce zamieszkania - Gdańsk.