pierwszy poprzedni galeria następny ostatni

Ksiądz Leon Postawka,
Ksiądz Leon Maksymilian Postawka, wg innych źródeł Leon Ludwik Postawka. Jako dziecko wpadł do dołu z wapnem. Wydobyto go dotkliwie poparzonego i matka z wdzięczności za ocalenie przeznaczyła go do stanu duchownego.
Ukończył gimnazjum w Pińczowie, seminarium w Kielcach, święcenia w r. 1862 z rak arcybisk. Szczęsnego Felińskiego. Był krótko wikarym w Pińczowie i Miechowie. Aresztowany przez Rosjan w czasie pogromu Miechowa (luty 1863), skazany na smierć.
Zbiegł do Rzymu i na specjalnej audiencji przekazał papieżowi Piusowi 9 informację o sytuacji w Polsce. Dzięki temu papież wydał encyklikę do całego świata polecająca Polskę modłom. Zamieszkał we Francji. Walczył w wojnie francusko pruskiej 1970-71 jako kapelan (pod Sedanem). Potem wikary i proboszcz wielu parafii paryskich, przez 22 lata proboszcz par. św. Wawrzyńca w Paryżu. Od 1903 do śmierci w r. 1923 był rektorem Katolickiej Misji Polskiej w Paryżu i prałatem domowym Jego Świętobliwości papieża Piusa X. Pochowany na cmentarzu Montmorency pod Paryżem