Pictures from Odonów
Family Postawka photo-gallery
Sorry, English Version Not Ready Yet

We have to finish it asapLudwik Postawka

Ludwik Postawka, ur. w r 1771, m±ż Julii z Paschalskich
Ilustracja z ksi±żki księdza Leona Postawki

Babcia Nina (Janina Lotte z Kuesterów Postawkowa 1886-1957) z wnukami

Od lewej - w górnym rzędzie: Krystyna, córka Alfreda Schweitzera
i Hanny z Postawków oraz Babcia Nina, potocznie Baba Odonoska.
W dolnym rzędzie: Marek Postawka, syn Franciszka i Marii z Koperskich,
Urszula (Zula) córka Alfreda Schweitzera i Hanny z Postawków,
Adam Schweitzer syn Alfreda i Hanny z Postawków, Michał Siekierzyński
syn Zbigniewa i Zofii z Postawków oraz Andrzej Postawka syn Stanisława
i Zdzisławy z Tymoczków
Zdjęcie z roku 1948

Hanka z Postawków Schweitzerowa (1906 - 1980)

Hanka Schweitzerowa, żona Alfreda

Dwór Postawków w Donosach

Widok od strony ogrodu ok. 1929
Obecnie dwór juz nie istnieje, został zburzony około r. 1998

Dwór Postawków w Odonowie

Tak wygl±dał nasz dwór tuż przed II wojn±

Dwór Postawków w Odonowie

A tak wygl±da dzisiaj
- komuna dobudowała urocze pięterko!