Rodzina Postawków


TEST

Jest nas w Polsce i w świecie niewielu. Nazwisko Postawka można znaleźć głównie w Polsce (wg danych PESEL z r. 2002 ok. 120 osób), Niemczech i sporadycznie w USA. Prawdopodobnie wszyscy byliśmy spokrewnieni. Nadszedł czas, aby odszukać korzenie, zastanowić się nad losem naszych przodków, poznać innych Postawków i niekiedy przypomnieć utracone przez wojny, powstania, zawieruchy dziejowe i zapomnienie - więzy rodzinne. Niestety, mało wiemy o przeszłości rodu.


Wiele rodów polskich, podobnych nam, zajmuje się odzyskiwaniem przeszłości. Tworzą nieformalne grupy, zbierają się na zjazdach, wydają rodowy biuletyn, prowadzą badania dokumentów archiwalnych. My również na niewielką skalę podejmujemy podobne działania. Odrodźmy dumę rodową - przekażmy ją potomkom. Niech nasze dzieci i wnuki wiedzą, kim byliśmy.


Zjazdy rodziny Postawków

W czerwcu roku 2006 odbył się pierwszy zjazd Postawków. Dziękuje wszystkim za udział - było z Wami wspaniale.

Po ośmiu latach, również w czerwcu, ale roku 2014 znów spotkaliśmy się razem. Tym razem zjazd mógł już się odbyć w rodzinnym dworze w OdonowieOd kilku lat zbieram materiały dotyczące naszej rodziny, krewnych i powinowatych. Razem jest to już ponad 1400 osób związanych w jakiś sposób z Postawkami. W zakładce 'genealogia' można obejrzeć wyniki tych starań. To jeszcze nie koniec naszych badań rodu Postawków i mam nadzieję dotrzeć jeszcze do wielu ciekawych materiałów na ten temat. Wyniki badań publikować będziemy na www.postawka.pl
Aby jednak tak się stało, w naszych badaniach musimy się na czymś opierać. Dlatego niezmiernie istotnym jest uszczegółowienie zebranych przez nas informacji. Ważne są wszelkie kopie i odpisy aktów urodzenia, zgonów i ślubów, ale również świadectwa szkolne, legitymacje, pisma urzędowe, zdjęcia rodzinne, opowieści o przodkach i ich życiu. Jaki zawód wykonywali, gdzie mieszkali, z jakimi wydarzeniami byli związani. Dotyczy to zwłaszcza osób najwcześniej urodzonych, gdyż tej wiedzy najbardziej grozi zatarcie. Pomyślmy również o naszych dzieciach i wnukach. Dla nich informacje o nas to informacje o przodkach. Dlatego też te również należy zabezpieczyć. Stąd też nasz apel. Podzielmy się informacjami jakie posiadamy. Wiemy, że dla wielu osób wszelkie dokumenty i pamiątki po przodkach są bezcenne. Nie chodzi nam o oryginały. To mogą być dokumenty zeskanowane, w formie elektronicznej lub po prostu przepisane. Chcielibyśmy jednak uatrakcyjnić naszą stronę nie tylko zdjęciami osób, ale i obrazami dokumentów - oczywiście za zgodą. Prosimy więc o kontakt wszystkie osoby dobrej woli, które są w posiadaniu informacji i dokumentów dotyczących Postawków, ich krewnych i powinowatych.

Ogromną pracę w zdobywaniu wiedzy o rodzinie wykonał (i nadal wykonuje) Grzegorz Postawka. Nie tylko dodał do naszego drzewa genalogicznego kilkaset(!) osób, ale w dużej mierze udokumentował te dane, znajdując i tłumacząc dane źródłowe - metryki urodzeń, chrztu, małźeństw i zgonów. Większość jego dotychczasowej pracy jest już na aktualnej stronie naszego drzewa rodzinnego.

Ktoś o szczęściu napisał że to "rzecz, która się mnoży, jeżeli się ją dzieli". Z naszymi informacjami będzie podobnie. Jeżeli osoby udostępniające je nie życzą sobie ich publikacji uszanujemy to wykorzystując je jedynie do badania rodzinnych koligacji. Zaprezentowane wycinki drzew sporządzone na podstawie informacji od osób żyjących współcześnie sięgają co prawda drugiej połowy XVII w., są jednak niepewne i nie udokumentowane. Uzyskując pełniejsze dane o przodkach (data i miejsce urodzenia (parafia), chrztu, ślubu, śmierci, pochówku przesuniemy tę granicę dalej.